Childish hope

20150117_Peace1

EN – The Year is New, but it’s not a Happy one.  While the Great War Centenary continues, so does the fighting in too many places on earth. A hundred years on, and still humanity hasn’t found a way to resolve its quarrels without massacres. Or, even harder to accept: often we know very well how to avoid the use of weapons but these solutions don’t fit our aims – aims that have to do with supremacy over fellow humans – economically or physically or spiritually or emotionally,… or any given combination of these.

“Actually, war is pretty pointless. Shall we just stop it?”

The message was left by a child during a Christmas-Truce-themed workshop in M Museum in Leuven. It’s charming but simple. It triggers our melancholia: ah, if only we grown-ups could be so naïve again, so susceptible to utopian ideals…

We should. Where else can we muster the energy to keep on trying for peace, even if the past millennia as well as our own time show constant failure?

Happy 2015 to you. Keep that childish hope for peace alive.

NL – Het jaar is Nieuw, maar het is geen Gelukkig jaar. De herdenking van de Groote Oorlog gaat verder, net zoals de gevechten op al te veel plaatsen in de wereld. Honderd jaar verder zijn we en nog altijd heeft de mensheid geen oplossing gevonden om haar ruzies op te lossen zonder slachtingen. Of, nog lastiger om te accepteren: we weten maar al te vaak heel goed hoe we wapengeweld zouden kunnen vermijden, maar dat komt ons niet goed uit. Een vredevolle oplossing ondergraaft ons doel om de ander te overheersen – economisch, fysiek, spiritueel of emotioneel – of eender welke combinatie hiervan.

“Eigenlijk heeft oorlog weinig nut. Zullen we beter stoppen?”

Deze boodschap bleef achter na een ‘Kerstbestanden’-workshop voor kinderen, in M Museum in Leuven. Charmant, simpel. We worden er melancholisch van: oh, waarom zijn wij, volwassenen, niet meer zo naïef, zo ontvankelijk voor utopische idealen…

Ja, waarom niet? En waar anders denken we de energie vandaan te halen om te blijven streven naar vrede, zelfs als de voorbije millennia én onze eigen tijd alleen maar ons falen tonen?

Gelukkig 2015 voor u. Houd die kinderachtige hoop op vrede levend.

2 responses to “Childish hope

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s