2014-18

NL – Een eeuw is een interessant tijdsinterval.

 Het is lang genoeg om de meeste collectieve en particuliere trauma’s bespreekbaar te maken. Om ze met denken en taal aan te raken en te onderzoeken.

 Het is kort genoeg om een persoonlijke band te ontwikkelen. Om je die periode nog te kunnen voorstellen. Om je te kunnen inleven in de mensen en het leven van toen.

 Het is ook een interval dat je je nog kunt voorstellen. Je kent je ouders, je grootouders, en waarschijnlijk heb je via familieverhalen ook een beeld van je overgrootouders: een familiale eeuw. . Veel verder gaat de doorsnee overlevering niet.

Miljoenen mensen maakten in 1914-18 hun Groote Oorlog mee. Hun nog talrijker kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen wonen vandaag op alle continenten.

2014-18 is voor ons, hun nakomelingen, een uitnodiging om om te kijken in de tijd, en om de echo van de geschiedenis te beluisteren in ons eigen leven.

EN – A century is an interesting interval.

It is long enough to make most collective and private traumas discussable. It is possible now to touch them with thinking and language and to explore their meaning.

It is short enough to develop a personal bond. You can still imagine life one hundred years ago. You can still empathize with the people who lived then.

Also, it is an interval you are able to comprehend. You know your parents and grandparents, and at least some stories about your great-grandparents will have come down to you: your family-century. In most cases, oral tradition within the family doesn’t go much further.

Millions of people experienced their Great War in 1914-18. Their innumerable children, grandchildren and great-grandchildren are living on all continents of the world today. For us, their descendants, 2014-18 is an invitation to look back in time, and to overhear the echo of history in our own lives.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s