A Growing Family

Uncle Leo (sr).

Uncle Leo (sr).

EN – Suddenly he appears. A new uncle Leo. Not ‘my’ uncle Leo (the brother of my father) but my father’s uncle Leo who was brother to my grandfather. This new uncle is a present from the Felix Archives. The Antwerp city archives have created a blog on the daily life in the occupied city during 1914-18. Its ingredients: official documents, a comprehensive collection of posters communicating strict orders and notices to the population, and six war diaries of Antwerp citizens.

One of these diaries is uncle Leo’s. Unlike his brother, my granddad, he did not leave the country when the war broke out. He stayed in his city and tried to survive with his wife and children in what would become four long years of uncertainty, hardship and lack of freedom. In his diary he jotted down notes on this ongoing struggle; unfortunately the first part is damaged and illegible. So, the voice of uncle Leo will only be heard on the Felix Archives blog as from 2016.

The blog, with u,ncle Leo in the right corner below

The blog, with uncle Leo in the right corner below

After Prudent Somerlinck, Leo Winkeler is the second of my kin to emerge from the mists of time and enter my life: my family is growing. Thanks to all this focus on personal stories as a gateway to the bigger history of The Great War. Thanks to archives institutions like Felix, who save memories where the passing down through families starts dwindling.

The blog: www.grooteoorlogantwerpen.be (only in Dutch)
The archives: www.felixarchief.be (only in Dutch – but if you’re in Antwerp, do visit: it’s a great historical building too).

Felix Archives in Antwerp: an impressive old warehouse

Felix Archives in Antwerp: an impressive old warehouse

NL – Ineens is hij er. Een nieuwe nonkel Leo. Niet ‘mijn’ nonkel Leo die broer was van mijn vader, maar mijn vaders nonkel Leo die broer was van mijn grootvader. Ik heb hem ten geschenke gekregen van het Felixarchief. Het stadsarchief van Antwerpen heeft namelijk een blog opgezet over het leven in de bezette stad anno 1914-18. De ingrediënten: officiële documenten, een uitgebreide collectie aanplakbrieven met verordeningen en mededelingen, en zes oorlogsdagboeken van Antwerpenaren. Allemaal uit het toenmalig stadsleven gegrepen.

Eén van die dagboeken is van nonkel Leo. In tegenstelling tot zijn broer, mijn grootvader dus, trok hij niet weg toen de oorlog uitbrak. Hij bleef in zijn stad, en probeerde met zijn vrouw en kinderen te overleven in wat lange jaren van onzekerheid, ontbering en onvrijheid zouden worden. Over die dagelijkse strijd maakte hij aantekeningen in zijn dagboek, waarvan helaas het eerste deel niet meer leesbaar is. Nonkel Leo’s stem zal dus pas vanaf 2016 klinken op de blog van het Felixarchief.

Leo Winkeler is, na Prudent Somerlinck, het tweede familielid dat uit de mist van de vergetelheid opduikt in mijn leven: Mijn familie groeit. Dankzij al die aandacht voor persoonlijke verhalen als poort naar de grotere geschiedenis van de oorlog. Dankzij archiefinstellingen zoals het Felixarchief, die herinneringen bewaren wanneer de overlevering binnen families verstek laat gaan.

De blog: www.grooteoorlogantwerpen.be
Het archief: www.felixarchief.be (Trouwens, het is ook een prachtig gebouw, dat Felixarchief. Loop zeker eens langs als je in Antwerpen bent).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s