Fireworks

black-fireworks-project-for-hiroshima

EN – It is hard to know if this artwork depicts a war or a festival. It helps if you know a few more things about it. Like this: the building below on the right is the Genbaku dome. After the first atomic bombs fell on Japan in August 1945, it was one of the very few constructions of size that remained standing in Hiroshima, though heavily damaged. It is a World Heritage Site now, and a monument for peace. Or rather, maybe, a warning sign for where the combination humans – technology can lead us.

Second: the fireworks in the left upper corner may represent the Black Fireworks the artist created in honour of Hiroshima in 2008. Unlike regular fireworks, these ones took place at broad daylight, in a friendly blue sky, and created something that was both terrible by its association with war and bombing, and beautiful by its amazing creations with black, grey and white smoke, lightly speckled with orange and red explosions.

Third: Cai Guo-Qiang, the artist, created the painting using gunpowder. Explosive, combustible and beyond complete control, the gunpowder shapes the whole painting in a spectacular split second.

Even knowing this, the questions remain unanswered: is gunpowder for fireworks and art or for shooting and killing? Is man capable of containing the technology he creates and uses? Can you see beauty in devastating explosions and in ruins of war?

This artwork is part of the exhibition ‘Ravaged. Arts and Culture in Times of Conflict’, in Leuven Museum M until September 1, 2014.

www.ravage1914.be
http://www.caiguoqiang.com

 

NL – Het is moeilijk uit te maken of dit kunstwerk nu een oorlog of een festival voorstelt. Het helpt om er een paar dingen over te weten. Zoals dit: het gebouw in de rechter benedenhoek is de Genbaku koepel. Nadat in augustus 1945 de eerste atoombommen op Japan waren gevallen, was dit een van de weinige constructies van enig formaat die overeind bleven in Hiroshima, ook al werd het zwaar beschadigd.Vandaag is het een Werelderfgoedsite, en een monument voor de vrede. Of eerder, misschien, een waarschuwing voor waar de combinatie mensheid en technologie toe kan leiden.

Twee: het vuurwerk in de linkerbovenhoek stelt vermoedelijk de ‘Black Fireworks’ voor, die de kunstenaar creëerde ter ere van Hiroshima in 2008. Dat vuurwerk vond plaats bij daglicht, tegen een vriendelijke helblauwe hemel, en heeft zowel iets verschrikkelijks door zijn associatie met oorlog en bombardementen, als verbazend mooi door zijn creaties met zwarte, grijze en witte rook, af en toe bespikkeld door het oranjerood van kleine explosies.

Drie: Cai Guo-Qiang, de kunstenaar, gebruikte buskruit om deze ‘tekening’ te maken. Explosief, brandbaar en niet echt te controleren, schiep het poeder het hele kunstwerk in één spectaculaire fractie van een seconde.

Maar ook met al deze informatie blijven de vragen onbeantwoord. Is buskruit voor vuurwerk en kunst of om te schieten en te doden? Is de mens in staat om de technologie die hij ontwikkelt en gebruikt, ook te beheersen? Kun je schoonheid zien in vernietigende explosies en ruïnes van de oorlog?

Dit kunstwerk is nog te zien tot 1 september 2014 in de tentoonstelling ‘Ravage. Kunst en Cultuur in tijden van conflict’ in Museum M, Leuven.

www.ravage1914.be
www.caiguoqiang.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s