Siegfried Lines

20140122_Sassoon

I stood with the Dead, so forsaken and still:
When dawn was grey, I stood with the Dead.
And my slow heart said: “you must kill, you must kill:
Soldier, soldier, morning is red.”

EN – On a wet evening my good neighbour Petra appeared at our door, quite unexpected. “You may not know this,” she said, “But for years now I have been deeply interested in the First World War”.

Even in this time where everyone seems to be taken by a certain WW1-fever, I was slightly amazed by this message. Petra simply doesn’t fit the criteria. She’s too young if I have to believe our market research. And she is, apart from being a spouse, a mother and a breadwinner, well – ehhh – also an anarchist, a punk, an Occupy movement supporter, a vegetarian, a squatter and a protector of stray cats. Anything that gnaws the foundations of establishment and/or supports the weak of this earth can count on her radical energy and warm affection.

That evening, Petra had decided it was time for me to get acquainted with the ‘War Poems of Siegfried Sassoon’, one of her favourite books. So I find myself now reading, in driblets, these shards of Sassoon’s mind, moulded in a masterly language, oscillating between pride and solidarity, abhorrence and protest and compassion. Through these lines of Siegfried Sassoon, the echo of war touches you, directly and deeply. An echo that reached yet another generation – the generation of Petra.

Sassoon’s War Poems are free to download on the Gutenberg Project website www.gutenberg.org

NL – Op een natte avond stond onverwachts mijn goede buurvrouw Petra aan onze voordeur. “Misschien wist je dat niet,” zei ze “maar ik ben al jaren gebeten door de Eerste Wereldoorlog”.

Zelfs in een tijd dat iedereen door WO I geporteerd lijkt, stond ik daar toch van te kijken. Petra beantwoordt absoluut niet aan de criteria. Ze is te jong volgens onze marktstudies. And ze is, behalve echtgenote, moeder en kostverdiener, wel – ehhh – ook anarchiste, punkster, Occupybeweging supporter, vegetariër, kraker en zwerfkattengek. Alles wat knaagt aan de poten van het establishment en/of de zwakken der aarde beschermt, kan rekenen op haar radicale energie en warme sympathie.

Petra had die avond beslist dat het tijd werd dat ik kennis maakte met de ‘War Poems of Siegfried Sassoon’, een van haar geliefde boeken. Ik lees nu met mondjesmaat deze in meesterlijke taal geknede scherven van een geest die slingert tussen trots en solidariteit en afschuw en verzet en mededogen. In Siegfried Sassoons versregels bereikt de echo van de oorlog je direct en diep. Een echo alweer een volgende generatie heeft bereikt – die van Petra.

Sassoon’s War Poems zijn gratis te downloaden op de website van het Gutenberg Project www.gutenberg.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s