PAX

20140105_Pax

EN – On the doorstep of 2014, the first year of the WW 1 Centenary… what else but peace could I wish for every one of you?

I made this picture at the Gaasbeek Castle, an estate just outside Brussels, surrounded by a beautiful park. The history of the building dates back to the middle of the thirteenth century, but probably this peace wish dates from 1887-1897, when the castle underwent a thorough and ‘romantic’ restauration.

 www.kasteelvangaasbeek.be

NL – Op de drempel van 2014, het eerste jaar van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog…kan ik iets anders wensen dan vrede voor ieder van jullie?

Deze foto nam ik in het Kasteel van Gaasbeek, dat een beetje buiten Brussel ligt, verscholen in een heerlijk park. De geschiedenis van het gebouw gaat terug tot het midden van de dertiende eeuw, maar waarschijnlijk dateert deze vredewens uit de periode 1887-1897, toen het kasteel grondig gerestaureerd en ‘geromantiseerd’ werd.

 www.kasteelvangaasbeek.be

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s