Aspirin

20131299_Aspirine3 20131299_Aspirine1

EN – Hospital chinaware bearing a red cross, a superbly crafted syringe, a box of aspirin of a century old. Vintage for medics…!

I’m at the ‘War and Trauma. Soldiers and Ambulances’ exhibition at Ypres. It’s the first event on the WW1 centenary calendar that our team at Visit Flanders compiled for international visitors. ‘Soldiers and Ambulances’ causes a persistent feeling of familiarity with what you get to see – like you’re looking at a slightly outdated, slightly primitive version of what you find in any actual hospital or emergency unit. But that’s the lesson of this exhibition: how deceiving is this familiarity!

The wounded or diseased soldier of WW1 would enter a medical world that we, with the knowledge of today, would find permanently shocking. Anaesthetics, blood transfusion, X-rays and plastic surgery were barely invented. At the beginning of the war, all these disciplines could offer was just a slightly higher chance to survive, while at the same time the risk of using these techniques was still very high. Penicillin was only invented ten years after the war ended: a fact that speaks volumes. Moreover, when war broke out, not a single army was ready to cope with the industrial quantities and continuing flow of the wounded. Nearly every resource was in too short supply: medics, medical instruments, drugs, transport, organisation. In those four years of war, out of sheer necessity humanity made strong progress in the medical field. But what a high price has been paid for these improvements in science and welfare…

Aspirin was developed and patented in 1897 by Bayer, a German company, and on sale worldwide. I imagine it was, just like alcohol, a formidable pain killer and source of comfort during the war. Important enough, it seems, to have the Versailles Treaty after the war stipulating that the registration of the Bayer trademark no longer applied in France, UK, USA and Russia. The winner takes it all…

You can visit ‘War and Trauma. Soldiers and Ambulances’ until 29 June 2014 at In Flanders Fields Museum, Ypres. www.inflandersfields.be. It’s one half of a double exhibition, the other half taking place in the Ghent based Museum Dr Guislain: ‘War and Trauma. Soldiers and Psychiatrists’, with focus on the psychological injuries of war and the slow growing of insights in this field. www.museumdrguislain.be

NL – Ziekenhuisporselein met een rood kruis, een kunstig vervaardigde spuit, een doosje aspirines van een eeuw oud. Vintage voor medisch personeel…!

Ik bezoek ‘Oorlog en Trauma. Soldaten en Ambulanciers’ in Ieper. Het is de eerste tentoonstelling op de herdenkingskalender die we bij Toerisme Vlaanderen samenstelden voor buitenlandse bezoekers. Veel van wat je er kunt zien, komt vertrouwd over – een wat verouderde en primitieve versie van wat je vandaag aantreft in ziekenhuizen of spoedafdelingen. Maar als de tentoonstelling me iets heeft geleerd, is het wel hoe bedrieglijk die herkenbaarheid is.

De gekwetste of zieke soldaat kwam in een medische wereld terecht waar wij met onze kennis van vandaag permanent geschokt over zouden zijn. Anesthesie, bloedtransfusie, radiografie en plastische chirurgie bestonden nog maar net. Zeker bij het begin van de oorlog hadden ze niet veel méér te bieden dan een iets grotere kans op overleven, waar vrij grote risico’s aan verbonden waren. Alleen al het feit dat penicilline pas tien jaar ná de oorlog werd ontdekt, spreekt boekdelen. En geen enkel leger was klaar om de industriële aantallen en aanhoudende stroom van gewonden op te vangen. Aan ongeveer alles was een schrijnend tekort: medisch personeel, medisch materieel, geneesmiddelen, transport, organisatie. Het is vreemd om het zo te bekijken, maar de mensheid heeft in die oorlogsjaren veel vooruitgang geboekt op medisch gebied. Maar hoe hoog is het leergeld dat we daar voor hebben betaald…

Aspirine – ontwikkeld en gepatenteerd in 1897 door het Duitse Bayer – was wereldwijd al op de markt en ik stel me voor dat het net als alcohol een trooster en pijnstiller van formaat moet zijn geweest. Belangrijk genoeg om na de oorlog in het Verdrag van Versailles te regelen dat Bayer zijn eigendomsrechten op aspirine verloor in Frankrijk, Groot-Brittannië, de USA en Rusland. The winner takes it all…

‘Oorlog en Trauma. Soldaten en Ambulances’ is nog tot 29 juni 2014 te bezoeken in het In Flanders Fields Museum in Ieper. www.inflandersfields.be. Het is een deel van een dubbeltentoonstelling waarvan de andere helft plaatsvindt in het Gentse Museum Dr Guislain ‘Oorlog en Trauma. Soldaten en Psychiaters’, over de psychologische kwetsuren die oorlog teweeg brengt en het langzaam groeiende inzicht op dit vlak. www.museumdrguislain.be

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s