Poetry and Banknotes

 20131125_10dollar20131125_20dollar

EN – “Have a close look at our ten dollar banknote, it’s written even there.” Indeed. Scribbled very small, flanked by some poppies, I can just barely read it: “In Flanders Fields, where poppies blow…”. The first couplet of the poem that forged the link between the concepts ‘war’, ‘poppy’ and ‘Flanders’ is printed there in English and French. The poet, John McCrae, was a Canadian, and it speaks well for his homeland that it made room for poetry on its banknotes.

 Until recently, that is. In 2013 a new set of bills was introduced, this time in polymer: much more difficult to forge. With the disappearance of real paper, poetry has been discarded too. Not so the commemoration of the First World War, though – you could even speak of an upgrade because it now features on the twenty dollar bill. The poppies are still present, this time accompanying a drawing of the Vimy monument in northern France. But, no more John McCrae, and no more ‘Lest we forget / N’oublions jamais’.

 The changes stirred some unrest in Canadian public opinion. Some Canadian citizens doubted the decency of the combination of three naked women (sculptures of the Vimy monument) and the Queen (who also is queen of Canada). Ah, mister McCrae, wouldn’t this have been inspiring for another of your poems…

 

NL – “Kijk maar eens op onze biljetten van 10 dollar, daar staat het.” En inderdaad. In heel kleine lettertjes, geflankeerd door een paar klaprozen, kan ik het nog net lezen: “In Flanders Fields, where poppies blow …” Het eerste couplet van het gedicht dat de band smeedde tussen de begrippen ‘oorlog’, ‘klaproos’ en ‘Vlaanderen’ staat er in het Engels en het Frans. De dichter, John McCrae, was een Canadees en het strekt zijn vaderland tot eer dat het plaats ruimt voor poëzie op zijn papiergeld.

 Tenminste, tot nu toe. In 2013 is een nieuwe reeks biljetten in omloop gebracht, deze keer in polymeren: moeilijker te vervalsen. Met het verdwijnen van papier is blijkbaar ook de poëzie afgevoerd. Anderzijds, de herdenking van de Eerste Wereldoorlog kreeg bij deze gelegenheid een opwaardering want het is nu het onderwerp van 20-dollarbiljet. Met nog steeds de klaprozen, en een afbeelding van het monument in Vimy, Noord-Frankrijk. Maar geen John McCrae meer, en geen ‘Lest we forget / N’oublions jamais’.

 De omschakeling veroorzaakte enige commotie. Sommige Canadezen vroegen zich af of het wel fatsoenlijk was, de combinatie van drie naakte vrouwen (beelden van het Vimy-monument) en de beeltenis van de Queen, die ook koningin van Canada is. Ach, mijnheer McCrae, als dat geen stof zou geweest zijn voor een nieuw gedicht…

2 responses to “Poetry and Banknotes

    • Thanks! That’s a delicate performance… not the only Flanders fields song by the way, I also discovered the most amazing rock/pop songs on YouTube, inspired by the poem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s