Soil Stories

Schoolboys escorting the soldier carrying Flanders Fields soil
Flanders Fields soil attended to by soldiers

Flanders Felds soil attended to by soldiers

Schoolboys escorting the soldier carrying Flanders Fields soil

Schoolboys escorting the soldier carrying Flanders Fields soil

The images will go worldwide...

The images will go worldwide…

EN – It was cool and windy below the Menin Gate on November 11, but the sun was shining and everybody was present. Two Royal Highnesses, an unspecified number of ambassadors, army people of rank in spotless parade uniforms, a pack of press people. And the public, of course, and the youngsters. Especially the youngsters. This time, the annual armistice ceremony was theirs, too. The previous months Belgian school children had been collecting soil from WWI graveyards throughout Belgium. This soil was now solemnly transferred to British school youth, who will accompany it to London, where it will be mixed with the soil near the Wellington Barracks to feed a new Memorial Garden, a new Flanders Field.

One week after this intimate ceremony it dawns to me how much it resonates throughout the world. The press coverage comes from everywhere. From the UK, as was expected, but  also from Palm Beach and Hawaii – who could have imagined such a thing…?

 

NL – Het was fris en winderig onder de Menenpoort op 11 november, maar de zon scheen en iedereen was aanwezig. Twee koninklijke hoogheden, een aantal ambassadeurs, militairen van rang in smetteloos parade-uniform, een horde persmensen. En het publiek, en de jongeren. Vooral de jongeren. Deze keer was de jaarlijkse ceremonie voor de wapenstilstand immers ook van hen. Belgische jongeren hadden de voorbije maanden aarde verzameld op tientallen WO I-begraafplaatsen, van Charleroi tot Zillebeke. Deze grond werd nu plechtig overgedragen aan Britse scholieren, die hem zullen escorteren naar Londen, waar hij, gemengd met de aarde van de Wellington Barracks, een Memorial Garden zal voeden, een nieuw Flanders Field.

Een week na deze intieme plechtigheid wordt duidelijk hoeveel weerklank ze in de wereld heeft gekregen. De  persartikels die binnendruppelen komen van overal. Uit de UK, dat was te verwachten, maar Palm Beach, of Hawaï – wie had dat verwacht…?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s