Procedure

20130520_Procedure

EN – Finally. We’ve put Ogilvy Brussels to work. They were the best of the handful of companies that postulated to set up our international communication campaign.

Fi-nal-ly. It’s hallucinating when I count the time: seven months lie between the moment I finished the tender, and the start of any activity. Only three of these months were actually used to create and judge the proposals. The other four months were spent with collecting necessary signatures, screening formal documents, intense correspondence with Finance Inspection, legal advice and counter advice, more signatures, and at the end of it all, half a month with simply waiting, aptly named ‘stand still’.

I sincerely hope that someone, someday, will be able to simplify this complex labyrinth of contracting procedure to more decent and efficient proportions. Meanwhile, well, dear Ogilvy, you’d better come up with something amazingly strong so to prove all this procedure suffering was not in vain… 😉

http://www.ogilvy.be

NL – Eindelijk. We hebben Ogilvy Brussels aan het werk gezet. Ze waren de beste uit het handvol bedrijven dat zich kandidaat stelde om onze internationale communicatiecampagne op te zetten.

Ein-de-lijk. Het is hallucinant als ik het nareken: zeven maanden zijn verstreken tussen het moment dat ik het bestek af had en de start van enige activiteit. Amper drie van die zeven maanden zijn echt gebruikt om voorstellen uit te werken en te jureren. De vier overige gingen op aan handtekeningen verzamelen, nakijken van administratieve documenten, heftige correspondentie met Inspectie Financiën, juridisch advies en tegen-advies, nog meer handtekeningen en tot slot een halve maand simpelweg wachten, toepasselijk ‘stand still’ genoemd.

Ik hoop van ganser harte dat ooit iemand erin slaagt om de complexe martelgang van aanbestedingen terug te brengen tot normale en efficiënte proporties. Ondertussen, wel, liefste Ogilvy, reken ik er op dat jullie zo’n sterk concept uitwerken dat al ons administratief lijden toch niet voor niets geweest blijkt te zijn… 😉

http://www.ogilvy.be

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s