Heritage Day

Our precious possessions

Our precious possessions

Collection day in the Antwerp Royal Palace, organised by Vredescentrum

Collection day in the Antwerp Royal Palace, organised by Vredescentrum

My sister and me (back) with our 'personal historians' Ellen and Quinten (front)

My sister and me (back) with our ‘personal historians’ Ellen and Quinten (front)

EN – A dilemma: should I go to Antwerp or stay in Leuven with my small collection of documents and pictures on WW1? During our Flanders Heritage Day, both cities organise a ‘collection day’ for Europeana 1914-1918. It’s a pre-event to create awareness for their centenary programme.

 Leuven is the city where I lived all my life, but Antwerp is the city where the war engulfed my parents and grandparents. So, Antwerp it will be. I start out to show our personal heritage in the company of my sister.

 While outside the Antwerp 10 miles are raging, we climb the stairs of the RoyalPalace on the Meir boulevard. Only a few moments later we are welcomed at a table by Ellen and Quinten, two young historians. With an engaging mixture of curiosity, respect and professionalism, they rummage through our documents, take notes, ask questions and invite us to tell what we know. Then, our precious possessions are digitalised and filed in the big collective memory of Europeana.

 I think: a gateway to the future for my parents and grandparents, because who guarantees that the next generation wants to preserve this old stuff? And I think: my father would have been so proud about being part of this.

° More on the Antwerp programme on the website of Vredescentrum (Peace Centre): http://www.antwerpen14-18.be/world-war-i-centenary-in-antwerp

° More Europeana on www.europeana1914-1918.eu

 

NL – Een dilemma: moet ik nu naar Antwerpen of naar Leuven met mijn kleine collectie documenten en foto’s over WO I? Beide steden richten op Erfgoeddag een ‘collection day’ in voor Europeana 1914-1918. Meteen brengen ze ook hun programma voor de herdenking van de oorlog onder de aandacht.

 Leuven is de stad waar ik al heel mijn leven woon, maar het is in Antwerpen dat mijn ouders en grootouders de oorlog over zich heen kregen. Dus toch maar naar Antwerpen, om samen met mijn zus ons hoogst persoonlijke erfgoed te tonen.

 Terwijl buiten de 10 miles of Antwerp gelopen worden, gaan wij de trappen op van het Koninklijk Paleis op de Meir. Even later zitten we aan een tafeltje met Ellen en Quinten, twee jonge historici, die met een innemende mengeling van nieuwsgierigheid, respect en zakelijkheid door onze paperassen gaan, nota nemen, en ons laten vertellen wat we weten. Dan worden onze kostbare bezittingen gedigitaliseerd en opgeslagen in het grote collectieve geheugen van Europeana.

 Ik denk: een poort naar de toekomst voor mijn ouders en grootouders, want wie zegt dat de volgende generatie al die oude rommel wel wil bijhouden? En ook: mijn vader zou hier heel fier over geweest zijn.

° Meer over het programma in Antwerpen op de website van het Vredescentrum http://www.antwerpen14-18.be

° Meer over Europeana op www.europeana1914-1918.eu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s