Inviting the Germans

20130221_BerlinPC

L to R: Lothar, Walter Moens, Stephen and me presenting in Berlin

20130221_BelgischeBotschaft

the Belgian Embassy in Berlin

 

EN – The ‘Belgische Botschaft’ – the Belgian embassy in Berlin – is situated in a fine contemporary building in a quiet street, a stone’s throw away from the Brandenburger Tor. Walter Moens, representative of the Flemish Government, acts as our host for our first press conference in Germany, February 21.

It’s a well prepared try out. In our marketing plan, Germany is marked with ‘priority 3’. It means we don’t expect very high visitor flows from our eastern neighbours, but nevertheless we will invite them actively to our 14-18 centenary program. As far as we have been able to make out, ‘der Erste Weltkrieg’ is not a big issue in German collective memory. Understandably it has been overshadowed by what followed: the Second World War, the Iron Curtain and more recently still, the reunification of the country.

Lothar and Joel, my colleagues from our office in Cologne, have been tempering expectations too. This is Berlin! At any moment journalist can choose from four or five interesting press conferences, the competition is high. We’ll have to see what happens.

In the evening sixteen journalists show up, a good number. Walter Moens gives a broad introduction on behalf of the Flemish Government. Stephen (from the West-Flanders province organisation of the commemoration) and I present the renewed sites and the many exhibitions, concerts, events that are on our 2014-18 calendar. Sixteen German culture and tourism journalists listen attentively and in silence.

After the presentations, some questions are asked, and one in particular: is this centenary organised ‘from above’, or is the First World War really an issue for the people in Flanders? We can answer in unison and without doubt: there is not a region, city, village, nearly not a family in Flanders where the First World War does not have living traces in memory.

NL – De ‘Belgische Botschaft’ – de Belgische Ambassade in Berlijn – is gevestigd in een prettig hedendaags gebouw in een stille straat op een steenworp van de Brandenburger Tor. Walter Moens, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, is er gastheer voor onze eerste persconferentie in Duitsland, op 21 februari.

Het is een goed voorbereide try-out. In ons marketingplan heeft Duitsland ‘prioriteit 3’, wat wil zeggen dat we niet de sterkste bezoekersstromen verwachten van onze oosterburen, maar hen zeker actief gaan uitnodigen voor de herdenking van 14-18. Voorzover we hebben kunnen peilen is ‘der Erste Weltkrieg’ geen groot thema in de Duitse collectieve herinnering. Het is, te begrijpen, overschaduwd door wat daarna kwam: de Tweede Wereldoorlog, het IJzeren Gordijn en daarna weer de hereniging van het land.

Collega’s Lothar en Joel uit Keulen hebben de verwachtingen ook getemperd. Dit is Berlijn! Journalisten kunnen elk moment kiezen uit vier, vijf interessante persconferenties, de concurrentie is hoog. We zien wel.

De avond zelf komen zestien journalisten naar ons programma luisteren. Walter Moens geeft een brede inleiding uit naam van de Vlaamse regering. Stephen (van het West-Vlaams programmasecretariaat) en ik presenteren de vernieuwde sites en de talrijke tentoonstellingen, concerten, en andere evenementen die in 2014-18 op het programma staan. Zestien Duitse cultuur- en toerismejournalisten luisteren aandachtig en zwijgzaam.

Achteraf volgt één opvallende vraag: is de herdenking ‘van bovenaf’ opgezet, of leeft de Eerste Wereldoorlog écht in Vlaanderen? We kunnen eensluidend en zonder twijfel antwoorden: er is geen regio, stad, dorp, bijna geen familie in Vlaanderen waar de Eerste Wereldoorlog niet nog levende sporen heeft.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s