Because war changes everything

Richter04.11.2012

EN – Speeding from London to Bristol, the train is caught up in a snow flurry: the first of this year. I’m on my way because BBC History organises a day with lectures on the First World War.

The world of ideas in Europe at the beginning of the war is the subject of one of the five lectures. New forms and ideas circulated throughout the continent, regardless state boundaries: liberal, social, cultural visions were exchanged from the Ural to the Mediterranean. Then, overnight, this fluxus petrifies to hermetically sealed blocks of nations at war. “Because war changes everything,” explains the speaker.

I remember 1991, the outbreak of the first Gulf War. Friends who were once exempt from military service on grounds of conscience, who had sung songs against ‘Vietnam’ in there youth, who had participate in the great peace manifestations in the 80s, suddenly discussed  ‘the justified war’. A war that could be acceptable. Because war changes everything.

 NL – Snellend van Londen naar Bristol komt de trein terecht in een sneeuwbui: de eerste van het jaar. Ik ben onderweg omdat BBC History in Bristol een dag organiseert over de Eerste Wereldoorlog.

Eén van de vijf lezingen gaat over de ideeënwereld in Europa bij het uitbreken van de oorlog. Nieuwe vormen en gedachten broeiden over de staatsgrenzen heen: liberale, sociale, culturele visies werden uitgewisseld van de Oeral tot aan de Middellandse Zee. En plots versteent die flux tot hermetische brokken van botsende naties in oorlog. “Because war changes everything”, verklaart de spreker.

Ik denk terug aan 1991. De eerste Golfoorlog brak uit. Vrienden met een verleden als gewetensbezwaarde, die in hun jeugd liedjes zongen tegen ‘Vietnam’, die deelnamen aan de grote vredesbetogingen in de jaren ’80: plots praatten ze over een rechtvaardige oorlog. Een oorlog die gepermitteerd kon zijn. Because war changes everything.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s